Da er aller siste leilighet på Skeibo solgt, 16 flotte leiligheter solgt på under 1 år. Skeibo består totalt av  4 bygg med 16 flotte og innholdsrike sportsleiligheter. 4 leiligheter pr bygg. Leilighetene ligger veldig solrikt og sentralt til, rett nedenfor alpinanlegget i krysset Skeisvegen-Veslesetervegen. Pr i dag er det igjen 1 toppleilighet i BYGG D; D4  Ta kontakt på 99203044 for visning!

Beskrivelse

Leilighetene er levert tilnærmet nøkkelferdig.

Ikke inkludert i leveransen er hvitevarer, garderobeskap samt innredning forøvrig. Kostnader ved dette er avhengig av valgte standard.

I tillegg kommer kostnader tilknytningsavgifter som vann og kloakk til Gausdal kommune samt strøm til Eidsiva.

Medlemskap i velforening med engangsbeløp ca kr 10.000,- samt tilsvarende dette beløp til samme velforening årlig. Videre kostnader i forbindelse med tomtekjøp, som dokumentavgift, tinglysningsgebyr, fradelingsomkostninger og tilkobling kabel.

Kontraktsforhold

  • Kjøpet skjer med 2 delt kontrakt hvor tomten håndteres i egen kontrakt og grav- og grunnarbeider samt leilighetene i egen kontrakt med. Begge kontrakter med Jøra Bygg AS. Jøra Bygg AS koordiner det hele.
  • Tomt betales og håndteres i egen avtale.
  • Leilighet betales i egen avtale med Jøra Bygg AS og med 5% av kontraktsum innen 14 dager. Videre betalingsplan ihht bustadoppføringslova etter fremdrift og levering.
  • Det tas forbehold om justeringer til vedlagte situasjonsplan / tilpasninger.
  • Avtalen er gyldig når kontrakt på tomt samt leilighet er signert.
  • Det er helårsvei til leilighetene.
  • Leilighetene leveres med full infrastruktur som innebærer vei, vann, strøm, kloakk.
  • Det vil bli pliktig medlemskap i hytteeierforening som vil organisere brøyting og drift av fellesarealer og vil kreve inn felleskostnader for dette.

Beliggenhet

Skeibo ligger direkte nord etter avkjøring Peer Gyntvegen mot Austlid. Viser til situasjonskart i prospektet.

Ferdigstillelse

Overtagelse etter nærmere avtale.

Adkomst

  • Fra Lillehammer med avkjøring til Gausdal videre til Skei.
  • Fra Tretten med avkjøring til Gausdal videre til Skei.

Utleieklausul

I reguleringsbestemmelsene er dette område for utleie. Ordlyden og bruken av denne er i en mild og omgjengelig form. Vi har fått vår advokat til å bekrefte denne ordlyd som følger:

«Eiendommen er i reguleringsplanen for Bokstad seter regulert til byggeområde for utleieleiligheter. I tinglyst avtale med Gausdal kommune fremgår det at enhetseierne er forpliktet til å være tilsluttet en utleieordning eller selv forestå utleie. Enhetseierne bestemmer selv omfanget av utleien.»

Bergsvein Træthaug, advokat.